CONTACTE

Si desitja formular alguna pregunta, fer qualque suggeriment, demanar assessorament o fer alguna consulta, empleni el formulari següent i ens posarem en contacte amb vostè:

 
fotocontact

 

 

* Camps obligatoris.
En compliment del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informam que les dades que ens facilita mitjançant aquest formulari, s’incorporaran al fitxer titularitat d’Inversions Mèdiques Gibert C. i associats, S.L.U. amb NIF B57777732 i domicili al C/ Arxiduc Lluís Salvador, 90, 07004, Palma. Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, en els termes prevists legalment, dirigint-se a info@doctoragibert.com o per correu postal a l’adreça anteriorment assenyalada, acompanyant còpia d’un document oficial que acrediti la seva identitat. Les dades obtingudes a través de la nostra web o per qualsevol altre mitjà d’obtenció de dades responen a la finalitat única i exclusiva de poder facilitar als usuaris els serveis sol·licitats.