PACIENTS

colaboracion-catBenvolgudes i benvolguts internautes: el registre a aquest web permet l’accés lliure a tots els continguts. No obstant això, sense contrasenya podrà accedir a gran part de les pàgines. Tengui en compte que només s’admet el registre a les pacients de la Dra. Gibert, atès que els documents restringits amplien les explicacions que es donen a la consulta i/o faciliten l’accés a documents i fulles informatives d’ús habitual. Qualsevol suggeriment amb respecte a aquest web i els seu contingut és benvingut. Si és clienta de la doctora, es pot registrar aquí.

 

DOCUMENTS QUE ENTREGAM A LA CONSULTA