DRA. GIBERT

Contacte

TELÈFON:

Servei gestionat pel personal auxiliar de la consulta. Responem els missatges diàriament, llevat dels festius. És freqüent que la telefonem el mateix dia o, com a tard, el següent dia laborable.

TELÈFON MÒBIL:

S’atenen les telefonades al mòbil directament durant les hores de consulta dels doctors.

CORREU ELECTRÒNIC:
Si vol contactar directament amb els ginecòlegs:
– Si vostè és pacient, empleni el formulari del requadre adjunt.
– Si vostè és metge i vol comentar aspectes assistencials de pacients que siguin ateses entre vostè i els ginecòlegs de la consulta: doctora@doctoragibert.com.
– Si necessita contactar amb el nostre personal auxiliar per temes d’agenda, administratius, assegurances o facturació: recepcio@doctoragibert.com

Per a altres assumptesinfo@doctoragibert.com

Si desitja formular alguna pregunta, fer qualque suggeriment, demanar assessorament o fer alguna consulta no presencial, empleni el formulari del requadre adjunt i ens posarem en contacte amb vostè.


D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informam que les dades que ens facilita mitjançant aquest formulari podran ser incorporats als fitxers titularitat de Inversions Mèdiques Gibert C. i associats, SLU amb domicili al C/ Arxiduc Lluís Salvador, 90, 07004, Palma (Espanya). Vostè podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació al tractament de les seves dades, en els termes previstos legalment, o bé dirigint-se a recepcio@doctoragibert.com, o bé per correu postal a l’adreça anteriorment assenyalada, acompanyant còpia d’un document oficial que acrediti la seva identitat.