DRA. GIBERT

EFECTIVITAT: quin risc d'embaràs té cada mètode?

L’efectivitat dels mètodes anticonceptius és variable i depèn del bon ús (ús perfecte) o de l’ús habitual (ús típic) que es pugui fer.

A la taula adjunta, veurà que si no s’usa cap mètode i es tenen relacions amb certa regularitat, el 85% de les dones quedaran embarassades en el primer any. Aquest percentatge, emperò, té matisos. En el gràfic que presentam en una altra secció de la web, veuran que les dones més joves són les més fèrtils, així, entre 20 i 24 anys, es queden embarassades més del 95% enfront del 72% de les majors de 40, a més, les més grans avorten espontàniament a la meitat o més dels casos… Per tant, la tendència ha de ser a utilitzar mètodes anticonceptius molt efectius en les més joves.

Es presenten els mètodes en quatre colors: verd per als millors, blau per als bons, taronja per als regulars i vermell per als pitjors. Destacam que l’implant subcutani (Implanón®) és el més efectiu de tots (només una d’entre 2.000 usuàries es quedarà embarassada després del primer any d’ús!) i queda per davant de mètodes considerats tradicionalment com a més segurs, això és, la lligadura de trompes o la vasectomia. El dispositiu intrauterí de progesterona (Mirena®) és també més efectiu que la lligadura de trompes, i el de coure és només lleugerament inferior. Quant als mètodes només amb hormones (píndoles, pegat i anell) el problema és que hi ha una gran diferència entre l’ús típic i el perfecte, ja que algunes dones obliden prendre les pastilles o ho fan tard. Altres opcions com el preservatiu, el diafragma o l’esponja (en dones que mai han tengut fills) poden ser acceptables per espaiar els embarassos, però no són adequats si no es vol assumir un embaràs no desitjat. En canvi, els espermicides sols, la marxa enrere o els mètodes naturals són dolents. A favor dels mètodes naturals, cal destacar que un ús perfecte del mètode sintotèrmic (abstinència sexual segons característiques del moc del coll de l’úter i temperatura corporal) pot ser tan efectiu com les pastilles anticonceptives, però es necessita un bon aprenentatge amb un instructor qualificat.

Mètode anticonceptiu
Ús típic
Ús perfecte
Cap
85%
Només espermicida
30%
20%
Mètodes naturals
25-50%
1-5%
Esponja (a dones amb algun part previ)
25%
20%
Esponja (a dones que no han parit mai)
12%
10%
Marxa enrere
25%
5%
Preservatiu femení
20%
5%
Preservatiu masculí
20%
2%
Diafragma
10%
5%
Anticonceptius hormonals: pastilles amb estrògens i progesterona o amb progesterona sola, anell (Nuvaring®), pegat (Evra®)
10%
Menys del 0,5%
Medroxiprogesterona (Depo-Progevera® 150 mg)
6%
0,2%
Dispositiu intrauterí (DIU) de coure
0,8%
0,6%
Dispositiu intrauterí (DIU) de progesterona (Mirena®, Levosert®, Jaydess®, Kyleena®)
0,2%
Lligadura de trompes
0,5%
Vasectomia
0,15%
Implant subcutani (Implanón® NXT)
0,05%

Fonts de la informació:

  • Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs and World Health Organization. Family Planning: A Global Handbook for Providers – Spanish. [acceso 15-9-13], Disponible en: http://www.fphandbook.org/sites/default/files/hb_spanish_2012.pdf
  • Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception. 2011;83:397-404.
  • Division of Reproductive Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2013: adapted from the World Health Organization selected practice recommendations for contraceptive use, 2nd edition. MMWR Recomm Rep. 2013;62(RR-05):1-60. [acceso 15-9-13], Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr62e0614.pdf