DRA. GIBERT

Col·laboradors

Ens trobaràs a l’Instituto de Fertilidad i a l’Hospital Quirónsalud Palmaplanas 

La clínica té instal·lacions per a les consultes i els tractaments de Reproducció Assistida (quiròfan de cirurgia ambulatòria, sala de recuperació postquirúrgica, laboratori) amb la finalitat d’ajudar a les persones amb dificultats de concepció a procrear fills sans.
La cartera de serveis inclou :

 • Estudi del semen.
 • Tècniques de selecció seminal.
 • Biòpsia i punció testiculars.
 • Rentat seminal.
 • Selecció espermàtica amb Fertile® chip.
 • Test de compatibilitat genètica.
 • FISH (hibridació in situ fluorescent) d’espermatozoides.
 • Criopreservació de semen.
 • Estimulació ovàrica.
 • Criopreservació d’òvuls.
 • Donació d’òvuls i d’embrions.
 • Inseminació artificial de parella i de donant.
 • Punció fol·licular.
 • Fecundació in vitro (convencional i ICSI o microinjecció espermàtica): amb gàmetes propis, amb semen i/o òvuls de donant, amb embrions donats, mètode ROPA (recepció d’òvuls de la parella).
 • Cultiu embrionari.
 • Test de receptivitat endometrial.
 • Eclosió assistida (assisted hatching).
 • Cribratge i diagnòstic genètics preimplantacionals.
 • Vitrificació embrionària.
 • Suport psicològic en fertilitat.

La Dra. Gibert i el seu equip desenvolupen la seva activitat sobretot a la seva consulta. Així i tot, les activitats quirúrgica, d’atenció als parts i a les pacients ingressades es duu a terme a l’Hospital Quirónsalud Palmaplanas.
També us recomanam que aneu a Urgències de l’esmentat centre si no podeu esperar a que l’equip de la nostra consulta us atengui de manera preferent. Des de l’Hospital Palmaplanas es posen en contacte amb nosaltres si alguna de les nostres pacients té un problema de salut important o indicació d’ingrés.

SERVEI DE RADIOLOGIA

 • Biòpsies guiades per imatge.
 • Radiologia intervencionista (embolització d’ilíaques internes en cas d’hemorràgies pelvianes molt greus).
 • Embolització d’artèries uterines en el cas d’hemorràgies severes postpart, miomes i fístules arteriovenoses.

SERVEI DE MEDICINA NUCLEAR

 • Marcatge i detecció del gangli sentinella en els càncers de mama, endometri, cèrvix i vulva.
 • Tècnica de ROLL per a l’extirpació de lesions no palpables a la mama.