DRA. GIBERT

Cartera de serveis

Obstetrícia / Parts

Ecografies obstètriques
Atenció al part
Atenció al puerperi

Ginecologia

Lesions precanceroses del coll uterí
Cirurgia mamària sense cicatrius visibles
Abdomen després d’histerectomia per laparoscòpia