DRA. GIBERT

XIFRES I PRONÒSTIC DEL CÀNCER DE MAMA: és realment tan freqüent?, em curaré?

Autora: Dra. MJ Gibert.
Data d’actualització: 30/6/22.
Dates de versions prèvies: 20/2/21.

El càncer de mama és el més freqüent entre les dones del nostre entorn i va en augment. Tant és així que, de cada tres dones amb càncer, una el té a la mama.

Darrerament, i per a tota Espanya, les estimacions estan al voltant dels 32.000 casos nous anuals, per a Balears uns 750 i, a Mallorca, estam sobre els 500. Això s’atribueix al fet que, en general, els càncers són malalties lligades a l’envelliment, tret molt característic de les societats occidentals. Un altre fet que contribueix a l’augment és el creixement demogràfic, de cada vegada som més, la qual cosa fa que hi hagi més dones sota risc de contreure un tumor maligne del pit. Com es pot apreciar a la taula adjunta, a mesura que passen els anys, la nostra possibilitat de conterure’l va augmentant i abasta el seu màxim quan arribam a la setentena, mentre que a la vuitentena les xifres de casos nous ja minven. Llavors, la meitat dels càncers de mama es diagnostiquen a partir dels 65 anys i, si arribem a viure uns 90 anys, el 13% de nosaltres patirà càncer de mama.