DRA. GIBERT

ESTERILITAT: per què convé tractar-la?

047a241cb72f41fb6cef2f72006cc182L’esterilitat és la incapacitat d’un o d’ambdós membres de la parella per concebre després d’un termini raonable de coits normals sense protecció. Aquest termini “raonable” és d’un any segons la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Per tant, l’estudi d’esterilitat s’ha d’iniciar a partir de l’any de relacions sexuals no protegides.

La majoria de publicacions apunten que l’esterilitat afecta el 10-15 % de les parelles. Els tractaments de reproducció assistida augmenten espectacularment les possibilitats d’embaràs, així un estudi danès ha objectivat que el 70% de les parelles que se sotmeten a tractaments de reproducció assistida conceben en un termini de 5 anys mentre que només el 7% de les parelles sense tractament ho aconsegueixen. Els majors èxits es concentren en les dones més joves i en aquelles parelles que se sotmeten a múltiples intents.

L’edat de la dona és tan important que si una dona de 30 anys retarda el seu desig gestacional fins als 35 anys, les seves probabilitats de concebre es reduiran un 9% i els tractaments només compensaran un 4% d’aquesta disminució, mentre que si una de 35 anys posposa la seva maternitat fins als 40 anys, les seves possibilitats d’embaràs espontani baixaran un 25 % i la fecundació in vitro només compensarà el 7% d’aquesta pèrdua. Això té el següent missatge: les dones de 36 anys o més que no han concebut han d’avançar l’estudi de l’esterilitat als 6 mesos de coits no protegits, ja que fins i tot el millors tractaments no poden compensar la pèrdua de la capacitat reproductiva natural associada a l’edat.

Un estudi retrospectiu afirma que el 100% de les parelles que han estat pares després de realitzar una fecundació in vitro i el 90% de les que no ho han aconseguit estan satisfetes d’haver-se tractat. Amb tot, l’estrès emocional inicial o durant el tractament fa que 8 de cada 10 parelles que cerquen ajuda mèdica no iniciïn el tractament o no el continuïn.

 

Fonts de la informació: 

  • Bruna Catalán I, Collado Ramos O, Prados Mondejar F, Pérez-Bermejo G. El estudio básico de esterilidad desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia. Revista Iberoamericana de Fertilidad. 2007;24:145-50.
  • Hammarberg K, Astbury J, Baker H. Women’s experience of IVF: a follow-up study. Hum Reprod. 2001;16:374-83.
  • Leridon H. Can assisted reproductive technology compensate for the natural decline in fertility with age? Hum Reprod. 2004;19:1548-53.
  • National Institute for Clinical Excellence. Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems. February, 2013 [acceso 5-11-13]. Disponible en: http://guidance.nice.org.uk/CG156.