DRA. GIBERT

Ampliació de la cartera de serveis de Reproducció Assistida a la Seguretat Social: repercussió per als administrats de les Illes Balears

8 desembre, 2014

tn_170_170_08_12_1417_15_48Ampliacio_de_la_cartera_de_serveis_de_Reproduccio_Assistida_a_la_Seguretat_Social

El Butlletí Oficial de l’Estat Espanyol, amb data del 31 d’octubre, ha publicat una Ordre del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat amb la qual s’actualitza la cartera de serveis de la Seguretat Social.

Entre les bones notícies pel que fa a l’ampliació de la cartera, us volem comentar les que més ens interessen en Ginecologia, que són les millores en la cartera de tècniques de Reproducció Assistida que veurem seguidament:
a) Augment de l’edat d’acceptació de les dones per començar cicles de fecundació in vitro, que passa dels 38 anys d’ara als 40 anys en el moment de fer la primera visita a la Unitat de Reproducción Humana.
b) Les parelles que no tenguin cap fill en comú o, si el tenen, està malalt, també podran gaudir de la prestació. Fins ara, les persones que tenien un fill, encara que no fos de la parella actual, quedaven excloses.
c) S’oferirà el diagnòstic genètic preimplantacional, tècnica destinada a evitar malalties hereditàries a la descendència o bé a generar un fill que pugui ajudar al seu germà gran a superar una malaltia greu, no susceptible de ser manejada amb altres tractaments (“bebès medicament”). Fins ara, aquesta prestació no es contemplava.
d) Es podran utilitzar òvuls de donant en el cas de trastorn genètic del que la dona sigui portadora i si hi ha fallida ovàrica establerta des d’abans dels 36 anys. Fins ara només era possible fer cicles amb semen de donant, no amb òvuls.
e) Es podran preservar òvuls i espermatozoides propis en casos de càncer, amb la finalitat de salvaguardar la capacitat reproductiva després dels tractaments oncològics. Fins ara es preservaven espermatozoides i còrtex ovàric, però segons l’Ordre Ministerial, s’haurà de fer criopreservació d’òvuls que, d’altra banda, és la tècnica més senzilla i amb més garanties de maternitat posterior.
f) Es concreta l’edat màxima de les dones per optar a la transferència d’embrions criopreservats, que serà 50 anys, mentre que la dels homes per accedir a un tractament de reproducció assistida serà de 55.
g) Inseminació artificial amb semen de donant: es podran fer fins a 6 cicles (fins ara només eren 4) i l’edat màxima per accedir a la inseminació serà els 39 anys (abans eren 37 anys).

I fins aquí, la part bona, però opin que la situació hauria de ser d’optimisme contingut després de llegir la “lletra petita” de la nova reglamentació, que és que no haurà dotació econòmica per dur a terme aquestes millores. Amb altres paraules, si la llista d’espera per accedir a aquests tractaments a la Seguretat Social era darrerament inferior als 6 mesos, doncs ara pujarà. Una altra lectura és que ara es destinaran més recursos a un grup de dones grans que tenen mals resultats amb aquestes tècniques, és a dir, que gastarem els mateixos doblers públics per aconseguir menys embarassos.

Font: Boletín Oficial del Estado (BOE)