DRA. GIBERT

PROVA DE SANG OCULTA FECAL

És un procediment per trobar mínimes quantitats de sang, no visibles, en la femta. S’utilitza per al diagnòstic precoç (cribratge) del càncer colorectal.

Actualment, se solen usar tests immunològics que, a diferència dels més antics, no necessiten de restriccions dietètiques els dies previs a la recollida de la mostra.

Un cop tengui el volant per a aquest estudi, ha d’acudir al Laboratori de la Clínica (horari d’atenció al públic de 7:30 a 15 i de 16 a 20 h, de dilluns a divendres), on li lliuraran un tub recol•lector en el qual ha de dipositar una petita quantitat de femta.

Les condicions que ha d’observar per a una bona recollida de la mostra són:

  • Que en els 3 dies previs no hagi tingut la menstruació, ni hagi perdut sang per orina, ni per recte (fissures o hemorroides).
  • Que en els 2 dies previs no hagi pres alcohol, ni aspirina, ni ferro.
  • Evitar el contacte de la femta amb orina i amb aigua.
  • Lliurar la mostra al poc temps d’haver-la recollit i a temperatura ambient, només en el cas que això fos impossible, tindria l’opció de guardar la mostra a la nevera i lliurar-la al dia següent.
 

Fonts de la informació:

  • Blebea J, McPherson RA. False-positive guaiac testing with iodine. Arch Pathol Lab Med. 1985;109:437-40.
  • Simon JB. Occult blood screening for colorectal carcinoma: a critical review. Gastroenterology. 1985;88:820-37.