DRA. GIBERT

CICATRIUS NO VISIBLES I REMODELACIÓ: no tan sols extirpar el càncer de mama

Autora: Dra. MJ Gibert.
Data d’actualització: 15/6/22.
Dates de versions prèvies: 17/4/21.

La cirurgia oncològica mamària fa que la mama malalta perdi volum i exhibeixi cicatrius. És quelcom que no ens importa, almenys al principi, després de l’impacte inicial del diagnòstic. Per sort, gràcies als molts tractaments i innovacions en el càncer de mama, el més habitual és que ens curem. Un cop passada la tempesta, ens queden aquelles marques i asimetries que moltes entenen com el peatge pagat per la curació. Si t’han hagut de fer una mastectomia (extirpació de la mama), has de fer servir una pròtesi de silicona externa per mantenir la simetria vestida i perquè els menys coneguts no indaguin sobre què t’ha passat. I si t’han conservat la mama, però el resultat estètic no ha estat brillant, deixes de vestir-te amb algunes peces antany comuns o recorres a farcits del pit casolans o a cotilleries especialitzades. Algunes pacients tenen problemes d’acceptació de la seva nova imatge, la qual cosa afegeix al feix de la malaltia i erosiona l’autoestima.La cirurgia del càncer de mama varia segons el segment que ocupa el tumor. Les línies marrons corresponen a les ubicacions de les cicatrius pocs visibles./La cirugía del cáncer de mama varía según el segmento que ocupa el tumor. Las líneas marrones corresponden a las ubicaciones de las cicatrices poco visibles.

Aquestes situacions han propiciat que els cirurgians de la mama més implicats no es preocupin només d’extirpar el tumor, un marge al voltant de teixit sà i els ganglis axil·lars, sinó també de deixar el pit malalt amb la millor aparença possible. Això s’aconsegueix amb diversos recursos:

  • Realitzant les cicatrius en els llocs menys visibles (al voltant de l’arèola, en l’aixella (darrere del múscul pectoral), en la part anterolateral de tòrax o en el solc submamari. És important evitar cicatrius a la mama “social”, o la part de la glàndula que totes mostram en alguna ocasió: l’escot i la part superior del pit, és a dir, la que va de la clavícula fins a on es pot mostrar. A la foto adjunta, us hem dibuixat els llocs de les cicatrius menys visibles.
  • Extirpant el teixit mamari just i necessari, ja que treure teixit sà no només no millora el pronòstic sinó que deixa més deformitat. En el nostre cas, la tècnica ROLL és de gran ajuda per l’economia en l’extirpació de teixit, molt superior a la que s’aconsegueix amb el tradicional arpó mamari.
  • Remodelant el llit quirúrgic amb el teixit proper al tumor, és a dir, moure el teixit sà des dels llocs on és més abundant a la zona on s’ha perdut.
  • Extraient els ganglis axil·lars i el tumor per la mateixa incisió, si és possible.

Aquest tipus de cirurgies donen un resultat òptim si el tumor no és massa gran (idealment, 2 cm de diàmetre o menys) i la mama és voluminosa.

 


La remodelació del llit tumoral i dissimular les cicatrius als plecs de la pell milloren l’autoestima de la dona i ajuden a encarar millor la malaltia


 

Si pronosticam que l’estratègia anterior deixarà una deformitat inacceptable, el millor és recórrer a tècniques de cirurgia plàstica o oncoplastia, però us ho explicarem en un altre post.

El que us volem traslladar és que cada dona, segons edat, estat de salut, expectatives i la forma del seu pit serà tributària d’una cirurgia personalitzada i consensuada amb ella.
Una tàctica molt útil és considerar els segments de la mama o zones amb diferent dotació de teixit i línies de tensió, el que cal tenir en compte per no deixar zones de pell enganxades a l’tòrax i per orientar bé les incisions. Són 8 àrees que us mostram a la foto adjunta. Podeu comprovar que el segment VII no surt, per estar en el solc submamari, zona que no es veu a primer cop d’ull, a poc caigut que tenguem el pit.
La nostra divisa és cuidar l’aspecte final del pit operat amb els artificis que les últimes tendències quirúrgiques posen al nostre abast. Si pateixes un càncer de mama, sempre trobem la millor alternativa que uneixi l’extirpació completa de l’tumor amb uns resultats estètics fins i tot millors que abans de patir aquest càncer.

 

FONTS DE LA INFORMACIÓ:

  • Fundación Española de Senología y Patología Mamaria. Manual de Práctica Clínica en Senología 2019. 4ª edición.