DRA. GIBERT

LA PROVA DEL VPH: Què és? Per a què serveix?

Autora: Dra. MJ Gibert.
Data de la primera versió: 1-3-22.

 

La prova del VPH (virus del papil·loma humà) a les secrecions vaginals és el mètode recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la detecció precoç del càncer de coll uterí a partir dels 30 anys. Aquest tipus d’estudi es fonamenta en la PCR (reacció en cadena de la polimerasa) o tècnica que amplifica els gens del VPH, cosa que permet conèixer la realitat microscòpica que ens envolta i que, a més, ens pot fer mal. Això vol dir que les citologies preventives han passat a ser obsoletes. La raó és que les citologies detecten 2/3 parts de les lesions precanceroses, mentre que les proves de VPH en detecten almenys el 90%.

 

La prova del VPH és superior a la citologia i ens permet trobar lesions precanceroses que la citologia podia passar per alt

 

La manca de capacitat de detecció de la citologia es suplia tradicionalment repetint cada any la citologia. Tot i així, cada cert temps vèiem per la consulta alguna dona que s’havia fet els seus controls citològics escrupolosament que arribava a desenvolupar un càncer de coll uterí. I això ens causava a tots els ginecòlegs, juntament amb les pacients, una gran decepció!

VPH 16

Des de novembre de 2019, realitzam a la nostra consulta proves de VPH a les dones sota assegurances que els cobreixen aquesta prova i ja n’hem analitzat més d’un miler. Auditàrem els nostres resultats i els presentàrem als companys ginecòlegs exercents a Balears fa 3 mesos.
Les troballes més destacades varen ser:

 • El 12% de les dones de 30 anys o més són portadores del VPH.
 • El 70% de les positives per a aquest virus són portadores cròniques, és a dir, segueixen amb el virus al control que realitzam a l’any.
 • Vàrem poder localitzar 3 dones amb citologies repetidament normals que tenien una lesió precancerosa d’alt risc.
 • Les dones que tenen citologia i prova del VPH negatives poden deixar tranquil·lament la detecció precoç del càncer del coll uterí a partir dels 65 anys i realitzar-se altres accions preventives amb més beneficis per a la seva salut (cribratges de càncer de còlon, mama i osteoporosi).

No disposar de resultats de proves de VPH a les més grans suposa la possibilitat que una dona amb citologies negatives pugui ser portadora del VPH i no ho sapiguem. Aquesta situació es manté silent, excepte si hi ha una disminució de defenses, aleshores el VPH pot proliferar i causar un càncer de coll a la vellesa.


Utilitzam el Mía by Xytotest, sistema que combina:

 1. Un dispositiu de presa de fluix vaginal que pot fer tant el professional sanitari com la mateixa dona sense ajuda (autopresa).
 2. Una anàlisi d’ADN del VPH que detecta els 14 tipus de virus que causen quasi tots els càncers de coll uterí.
 3. Una anàlisi d’ARNm que escruta si el virus és “actiu”, és a dir, si s’ha integrat dins dels gens de les nostres cèl·lules i utilitza la nostra maquinària cel·lular per multiplicar-se activament.

Mía by Xyotest sampling deviceAixò permet que les dones positives per al VPH es puguin subdividir en diferents categories de risc. Actualment, no tenim prou coneixement per estar segurs de les repercussions de la positivitat del VPH a llarg termini, per això realitzam controls anuals. És probable que en el futur poguem relaxar els controls ginecològics sense comprometre la salut en algunes dones.

Tant si la vostra asseguradora us cobreix la prova de VPH com si no, la nostra recomanació, i la de l’OMS, és que us la faceu cada 5 anys entre els 30 i els 65 anys i, si això no és possible, tenim uns “mínims”:

 • Abans de donar per finalitzat el cribratge.
 • Dues vegades a la vida, als 35 anys i als 45 anys.

 

És important fer-se la prova del VPH cada 5 anys i, si no és possible, almanco dues vegades a la vida

 

Si us interessas, sol·licitau informació a les nostres auxiliars o mitjançant la nostra web.
Així mateix, estam col·laborant amb l’organització europea ENGAGe (Xarxa Europea de Grups de Suport al Càncer Ginecològic) a la traducció de más material informatiu sobre el VPH que podeu consultar a “Resources” (Recursos).

Fonts de la informació:

 • Derbie A, Mekonnen D, Woldeamanuel Y, Van Ostade X, Abebe T. HPV E6/E7 mRNA test for the detection of high grade cervical intraepithelial neoplasia (CIN2+): a systematic review. Infect Agent Cancer. 2020;15:9.
 • AEPCC-Guía: PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL CANCER DE CUELLO DEL ÚTERO, 2022. CONDUCTA CLÍNICA ANTE RESULTADOS ANORMALES DE LAS PRUEBAS DE CRIBADO. Coordinador: Torné A. Secretaria: del Pino M. Autores: Torné A; Andía, D; Bruni L; Centeno C; Coronado P; Cruz Quílez J; de la Fuente J; de Sanjosé S; Granados R; Ibáñez R; Lloveras B;
  Lubrano A Matías Guiu X; Medina N; Ordi J; Ramírez M; del Pino M.