DRA. GIBERT

VACUNES CONTRA LA COVID-19: com funcionen?, què en sabem d’elles?, són segures per a embarassades i mares lactants?

Autora: Dra. MJ Gibert.
Data d’actualització: 26/11/22.
Dates de versions prèvies: 28/2/21, 26/6/21, 31/7/21, 4/9/21, 8/1/21, 18/1/21.

Per tractar un tema del que s’ha parlat i encara se’n parlarà tant com aquest, crec que el millor és seguir el sistema pregunta-resposta. Així, podreu anar cercant sota els titulars el que més us interessi. Hi ha molts d’hipervincles i moltes referències a informes i treballs de recerca. Els ho dedic als més escèptics, perquè les vacunes poden ser millors o pitjors, però feina a la rebotiga n’hi ha molta, i sembla que rigorosa.

 

PER QUÈ M’HAURIA DE VACUNAR?

La pertinència de la vacunació contra la COVID-19 es fonamenta en la reducció de casos nous i, sobretot, de mortalitat. A finals d’aquest estiu, s’atribuïen 15 milions de morts a la pandèmia i es calculava que la vacuna n’havia estalviat 20 milions. És evident que tot són calculs i que pot ser difícil esbrinar si una mort d’una persona amb moltes malalties i, a més, amb COVID-19 es pot imputar a la infecció o no. Un altre entrebanc és que els països en vies de desenvolupament tenen problemes de recompte de la seva mortalitat. Així i tot, la pandèmia actual no té res a veure amb la grip de 1918, que sembla que va matar uns 40 milions de persones, mentre que la població mundial era una quarta part de l’actual.

Segons podeu comprovar al gràfic adjunt, que s’actualitza diàriament, la mortalitat mundial associada a la infecció pel coronavirus és actualment inferior a 1.500 morts diàries, quan en gener de 2021 era 10 vegades superior.

Arribats a aquest punt, podem confirmar que la COVID-19 comença a comportar-se com a una grip més, ja que el nombre de casos letals és semblant al causat per la grip, mentre que el virus de la immunodeficiència humana es cobra unes 1.800 víctimes anuals i la tuberculosi unes 4.000. Aquestes xifres ens semblen estranyament altes, perquè al nostre entorn hi ha poca tuberculosi i poca SIDA, malalties molt més freqüents al món més empobrit.

També, si observam les dades oficials del Ministeri de Sanitat Espanyol, és fàcil veure que hi ha manco proporció d’hospitalitzacions i defuncions que en altres onades de la pandèmia, malgrat els molts contagis per la variant òmicron.

El que encara no hem aconseguit és igualar la prevenció de la grip i la de la COVID-19, perquè no fa falta vacunar-se tant contra la grip com contra el coronavirus.

Espanya, un dels països més vacunats del món, amb més del 85% de la seva població que ha rebut la dues dosis, té un govern que ens segueix recomanant que ens vacunem més. Els majors de 60 anys, les persones amb malalties que deprimeixen el sistema immune, les embarassades, el personal de centres sanitaris i sociosanitaris hem estat cridats a rebre una dosi addicional que, a molts de casos, ja és la quarta, és a dir, quatre vacunes administrades al llarg d’un any i mig!

Si bé vacunar-se és un acte individual amb repercussió col·lectiva, ja que no tan sols ens protegim a nosaltres sinó també als pacients, familiars, amics i companys, hem d’admetre que el virus planta cara a la vacuna bastant bé. Així, la capacitat viral de multiplicar-se ha augmentat unes 10 vegades des de que va aparèixer el vaccí i això fa que gent que ja ha passat la malaltia i/o que ja ha estat vacunada la torni a patir. En altres paraules, el virus cada vegada es contagia millor encara que, per sort, la malaltia que produeix és més lleu. La mala notícia és que l’evolució viral ha fet que els anticossos, tant els induïts per les vacunes com els administrats en forma de medicament als infectats hospitalitzats, hagin disminuït la seva protecció.

Els reptes de la vaccinació són, doncs, millorar la vacuna i fer-la accessible a tot el món. Si la milloram, la resposta en forma d’anticossos durarà més temps. Recordem que els anticossos són els que aturen la propagació del virus i, per tant, la possibilitat de que muti i es faci més resistent. El segon repte és que es vacunin els residents dels països pobres, atès que les mutacions virals sorgeixen a on hi ha més infeccions, és a dir, als països del sud i de l’est. De fet, els virus més freqüents actualment, els llinatges d’òmicron BA.4 i BA.5 s’identificaren per primera vegada a Sudàfrica, país amb només el 37% de la seva població que ha rebut almanco una sola dosi. Per tant, la solidaritat entre països no és només una qüestió moral, sinó pràctica.

Com que la nostra web és de Ginecologia, primer explicarem algunes dades que permetin entendre les vacunes i, seguidament, tractarem el seu ús en gestants, mares lactants, de nins petits i dones que esperen quedar-se embarassades molt aviat.

 


La vacunació i les mesures de distància social, quan estam malalts, són un acte de responsabilitat individual amb repercussió col·lectiva


 

ELS VIRUS

Les persones estam compostes de bilions de cèl·lules que actuen de manera coordinada, però aquestes pateixen un gran desgast derivat de la interacció amb el nostre entorn. Com a resultat, el nostre cos renova les seves cèl·lules constantment, sobretot les més exposades a la fricció, és a dir, les dels epitelis que recobreixen la pell i els nostres conductes (respiratori i digestiu). La regeneració cel·lular es porta a terme mitjançant la seva multiplicació o mitosi. Durant aquesta, el material genètic es transfereix a les noves cèl·lules. Aquest material és l’ADN (àcid desoxiribonucleic) que es condensa en uns paquets anomenats cromosomes. L’ADN es fa servir com a motlle per a produir l’ARN (àcid ribonucleic) i, a partir d’aquest, es formen les proteïnes. Les darreres tant poden ser la carcassa que dóna forma a les cèl·lules, com contenir les instruccions per a que cada cèl·lula realitzi la seva funció i, alhora, disposi de recursos per viure abastament.

En canvi, els virus són éssers vius molt més senzills: només són fragments d’ADN o d’ARN protegits per una carcassa amb proteïnes. La seva simplicitat els resta autonomia, ja que no es poden multiplicar sols i es destrueixen fàcilment si no troben un hoste. Un hoste és un ésser viu més complex i amb més recursos, que els virus parasiten per sobreviure. Els hostes poden ser les persones, els animals o les plantes. Els virus utilitzen estratagemes per enganxar-se a les nostres cèl·lules, introduir-se dins d’elles i aprofitar la nostra maquinària de multiplicació cel·lular per reproduir-se ells també.

 

COM ÉS EL CORONAVIRUS?

El SARS-CoV-2 es representa com una bombolla que conté ARN i una paret que porta proteïnes, entre les quals destaca la proteïna S, denominació que prové d’Spike, espícula o espina en anglès. Per tant, la proteïna S és la que constitueix les espines que donen al coronavirus la seva aparença de coronat.

 

LES VACUNES

Són medicaments que pretenen entrenar el nostre sistema immune contra un microbi concret, de manera que, en el cas que entrem posteriorment en contacte amb ell, les nostres defenses sàpiguen com combatre’l. La resposta humana, tant a la infecció natural com a la vacuna, és la producció de limfòcits B, que generen anticossos, i també de limfòcits T, que ataquen les cèl·lules del nostre cos infectades, abans que la infecció s’estengui massa. Si bé els anticossos es fan servir com a mesura de la resposta del nostre cos enfront d’una infecció real o a una vacuna, no totes les persones tenim la mateixa capacitat de produir anticossos, ni de mantenir-los en el temps. Hi ha gent que no arriba a crear anticossos després de diverses vacunacions, però es creu que està protegida possiblement pels limfòcits T, que no els generen.

Totes les vacunes comercialitzades actualment a Europa contra la SARS-CoV-2 van dirigides contra la proteïna S del virus. Contenen ARN missatger (ARNm), ADN sintètic que actua com a motlle de la proteïna S o la mateixa proteïna S. La finalitat es que les cèl·lules humanes exposades a la vacuna la transportin al seu interior i que aquesta aprofiti la maquinària de reproducció cel·lular per fabricar només la proteïna S.

Si bé, la tecnologia per a la fabricació d’ARNm no és nova, havent demostrat protecció en assaigs clínics contra els virus d’Ebola, el Zika o la grip, sí que és la primera vegada que una vacuna d’aquest tipus es fa servir de forma massiva. Això ha propiciat que s’estengui el rumor que el seu material genètic es pot integrar dins dels nostres gens i usurpar funcions. Dit això, la infecció natural pel coronavirus produeix quantitats ingents d’ARNm, però no s’insereix en el genoma humà, per tant, no hi ha dades que suggereixin que això hagi de passar amb aquest tipus de vacunes.

Pel que fa a les vacunes amb ADN sintètic, aquest viatja dins d’un adenovirus modificat al laboratori per a que, un cop dins la cèl·lula, no es pugui multiplicar. De fet, la vida de l’adenovirus dins de la cèl·lula humana és de només unes setmanes, després s’esvaeix totalment. Tampoc es contempla que aquest ADN s’integri dins dels nostres gens, tant pel disseny de la vacuna, com perquè és una tecnologia utilitzada de forma massiva des de fa anys en les campanyes de vacunació contra el virus d’Ebola.

 

SÓN SEGURES?

Tot i l’emergència sanitària, s’han complert tots els passos necessaris per treure-les a el mercat i que són els següents:

 • Fase preclínica: estudis sobre eficàcia i toxicitat de la vacuna en models animals o cultius cel·lulars.
 • Fase I: es realitza ja en humans, només a grups reduïts, de menys de 100 adults. S’avalua el mateix que en la fase preclínica, a part de les dosis necessàries i vies d’administració per aconseguir el millor efecte.
 • Fase II: sobre 200-500 humans, revalora els aspectes inclosos en la fase I i permet dissenyar els assajos que determinaran l’eficàcia vacunal.
 • Fase III: solen incloure milers de voluntaris de diversos països. Es confronta la vacuna contra un placebo mitjançant assajos clínics de gran qualitat. Els resultats positius permeten comercialitzar la vacuna.
 • Fase IV: la vacuna ja s’administra a la població general, però se segueixen controlant la seva efectivitat i els seus efectes adversos.

Com passa amb tots els medicaments, hi ha efectes que desconeixem quan arriben al mercat i que, en última instància, podrien motivar la seva retirada o la modificació de la seva fitxa tècnica. De fet,  es calcula que un 4% dels medicaments que arriben a les nostres farmàcies acaben retirats del mercat.

La indústria de les vacunes s’ha posat en marxa, de manera que el 8/11/22 l’Organització Mundial de la Salut tenia registrades 44 vacunes que, o bé estan autoritzades, o bé són sota procediment urgent d’avaluació. Aquesta situació ens anuncia que hi arribarà a haver excedent de vacunes a mig termini, no ara, perquè hi ha quasi un terç de la població mundial que encara espera la seva primera dosi.

 

QUINES SÓN LES VACUNES QUE S’ADMINISTREN A ESPANYA?

Les vacunes comercialitzades disminueixen el risc d’emmalaltir per coronavirus, apart, els fabricants van introduint-hi petites modificacions a la vacuna per adaptar-se als canvis virals, tal i com passa amb la de la grip.

Les que s’administren actualment a Espanya són:

– Comirnaty®: també anomenada la vacuna de Pfizer, pel nom del seu fabricant. És una vacuna d’ARNm que actua de motlle per generar la proteïna S de les puntes del coronavirus. Proporciona una protecció de gairebé el 95% enfront de la malaltia als 7 dies de la segona dosi. La posologia és de dues dosis separades per 21 dies.

– Spikevax®: és la vacuna del laboratori Moderna. El seu disseny és anàleg al de la vacuna anterior. Protegeix contra gairebé el 94% de les infeccions simptomàtiques a partir dels 14 dies de la segona dosi. Les dosis han d’estar separades per 28 dies.

– Vaxzevria®: abans anomenada AstraZeneca, inclou un adenovirus que s’usa com a vehicle d’un fragment d’ADN sintètic que, un cop dins el cos, produeix la proteïna S. Segons l’assaig clínic previ a la seva comercialització, redueix en el 70% els casos simptomàtics de COVID-19 als 14 dies de la segona dosi. Una limitació és que la seva eficàcia només s’ha provat en individus de fins a 55 anys. La separació entre dosis pot variar entre 4 i 12 setmanes, essent més efectiu apurar la segona dosis fins a les 10-12 setmanes.

– Jcovden®: abans vaccí de Janssen, també utilitza un adenovirus i la seva estratègia és semblant a Vaxzevria®. El seu principal avantatge és que només s’administra una dosi, ja que la seva efectivitat és un 20% inferior a les dues dosis de la vacuna d’ARNm en individus de 50-59 anys.

– Nuvaxovid®: conté la proteïna S i la fabrica el laboratori Novavax. Abans d’arribar al públic, es va provar una eficàcia del 90% enfront de la COVID simptomàtica als 7 dies de la vaccinació.

Malauradament, la immunitat atorgada per la vacuna es va perdent als pocs mesos de la seva administració, d’això prové la recomanació d’una dosi de reforç. Altrament, l’efecte vacunal és molt inferior contra la variant òmicron que contra la delta.  Per sort, no hi ha cap indici que una dosi de record pugui causar efectes que no hagin produït les altres dues. La recerca actual apunta a que les noves vacunes d’ARNm bivalents són les millors opcions. Les bivalents protegeixen contra les subvariants d’òmicron més freqüents, les BA.4 i BA.5, així com contra altres variants virals més antigues. A mesura que vagin passant els mesos, anirem coneixent la durada de la seva protecció i l’efecte que tenen contra les diferents variants virals.

 

TENIM DADES SOBRE ELS EFECTES DE LES VACUNES EN EMBARASSADES I MARES LACTANTS?

Sí, ja disposam de dades, malgrat els assajos clínics previs a la comercialització de les vacunes no hagin inclòs embarassades, ni mares lactants. La informació més antiga s’ha extret de la investigació animal de la vacuna i aquesta no mostra indicis d’efectes adversos durant l’embaràs. La més recent prové dels registres de dones vacunades sota aquestes circumstàncies i tampoc evidencien problemes. Destacam, pel nombre de dones, un estudi nord-americà sobre més de 36.000 gestants immunitzades, un segon israelià amb més de 15.000 embarassades, i un tercer canadenc sobre 8.700 dones encinta, totes elles vacunades amb ARNm i resultats favorables. Sabem que les gestants tenen una probabilitat de patir efectes secundaris vacunals semblant a les de la seva mateixa edat que no hi estan. De l’anterior, es deriva que les vacunes d’ARNm (Comirnaty® i Spikevax®) són les recomanades a gestants i lactants, fins i tot per a les que se’ls hagués administrat una altra dosi de les altres dues. Així  i tot, si no es disposàs de vacunes d’ARNm al nostre entorn, s’hauria de recórrer a una vacuna d’una altra classe.

Tampoc hi ha evidència de que la vacuna afecti la fertilitat.

 


La informació actual, arran dels estudis publicats sobre unes 60.000 embarassades vacunades i els sistemes de farmacovigilància poblacional, recolza la seguretat de les vacunes durant la gestació


 

QUÈ ÉS EL MÉS RECOMANABLE D’ACORD A LA INFORMACIÓ EXISTENT?

Fonamentant-nos en la informació prèvia i en els documents de la FACME (Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas) i el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social per a gestants i mares lactants, les recomanacions són les següents:

 • S’han d’oferir les vacunes a les embarassades segons els correspongui per franja d’edat.
 • Les mares lactants han de seguir amb la lactància, independentment de la vacunació.
 • Si una dona contempla quedar-se embarassada, els seus plans no s’han de veure alterats per l’administració de la vacuna.

 

EN QUIN MOMENT DE L’EMBARÀS ES RECOMANA LA VACUNACIÓ?

Com a regla general, es recomana evitar al màxim la medicació en el primer trimestre de l’embaràs (organogènesi o formació dels òrgans de l’embrió). D’altra banda, el risc de complicacions derivades de la infecció pel coronavirus és superior en el tercer trimestre. Aquest dilema ha fomentat que la FACME estableixi les 14 setmanes com a punt de partida de la vacunació en les embarassades, encara que el Ministeri de Sanitat Espanyol ja recomana, des del 30/7/21, la vacunació en qualsevol moment de l’embaràs sempre que correspongui per grup d’edat o per altres circumstàncies (laborals o alt risc d’emmalaltir).

 

I SI SOM RETICENT A VACUNAR-ME, INDEPENDENTMENT DEL MEU DESIG GESTACIONAL, EMBARÀS O LACTÀNCIA?

En aquest cas, has de saber que:

 • Si bé la decisió de vacunar-te és individual, el benefici de vacunar-te no és només per a tu, sinó per a tots els que t’enrevolten (familiars, amics, companys de feina…).
 • Si ets treballadora sanitària o social, o algun dels teus convivents ho és, tens més risc de contagiar i ser contagiada.
 • Si la teva feina et fa interactuar amb molta de gent, les possibilitats de contreure i transmetre el virus augmenten.
 • Si tens diabetis des d’abans de l’embaràs o diagnosticada durant ell, o sobrepès, o superes els 35 anys el risc de que la  COVID-19 et causi problemes és major i, per tant, et convé vacunar-te.
 • Si pateixes malalties autoimmunes, estàs immunodeprimida, ets fumadora, pateixes asma, hipertensió arterial o problemes cardíacs, o estàs en la segona meitat de l’embaràs, el teu risc de patir malaltia greu si et contagies augmenta.
 • Malgrat les vacunes no són tan efectives evitant la infecció per les noves variants d’òmicron, mantenen bé la seva protecció contra la COVID-19 severa.

 

I SI ESTIC DE TRENTA I MOLTES SETMANES I NO M’HE VACCINAT MAI?

Si encara no t’has administrat cap vaccí, atès que entre la primera dosi de Comirnaty® i la següent han de passar 3 setmanes i, entre la primera de Spikevax® i la segona, 4 setmanes, pot passar que quan et toqui la segona dosi estiguis ja de part o recentment parida.

Com que la gran majoria dels participants als assajos clínics de Comirnaty® reberen la segona dosi entre 19 i 23 dies deprés de la primera i els que participaren als assajos de Spikevax® ho feren entre es 25 i 35 dies, qualsevol segona dosi administrada abans dels 19 dies per a la Comirnaty® i els 25 per a la Spikevax® es considera insuficient. Segons el nostre Consejo Interterritorial de Salud, si es retarda la segona dosi més enllà de l’interval recomanat, aquesta s’administrarà sense necessitat de més dosi. De qualsevol manera,  es creu que quant més es semblin els intervals entre dosis als recomanats pel fabricant, la protecció serà superior.

Per tant, si et trobes bé, vacuna’t amb la segona dosi tot d’una que bonament puguis, encara que sigui pocs dies abans o pocs dies després del part.

 

I SI ABANS DE LA SEGONA DOSI M’HE QUEDAT EMBARASSADA?

No hi ha cap problema en administrar-se la segona dosi, preferentment d’una vacuna d’ARNm i concloure, així, el programa vacunal.

 

I SI JA HE PASSAT LA MALALTIA PER SARS-CoV-2?

Pots estar en una d’aquestes tres situacions:

 • Has emmalaltit abans de vacunar-te: les recomanacions són que et vacunis només amb una dosi a partir dels 5 mesos d’haver passat la malaltia.
 • Et posares una dosi de vacuna i et contagiares abans de posar-te la segona: igualment has d’esperar 5 mesos per vacunar-te amb la segona dosi.
 • Ja t’havies posat les dues primeres dosis de vacuna: et poden administrar la dosi de record a partir dels 5 mesos d’haver-te infectat.

I recorda que els intervals baixen als de 3 mesos si has rebut les vacunes Vaxzevria® o Jcovden® (antiga Janssen).

 

I SI EM COINCIDEIX LA DATA DE VACUNACIÓ AMB ALTRES VACUNES (TOS FERINA, GRIP) O LA GAMMA-GLOBULINA ANTI-D (VACUNA DEL RH)?

La informació disponible afavoreix que la vacuna anti-COVID-19 no es separi d’altres vacunes que puguin estar indicades als programes de vacunació habituals de les gestants.

Quant a la “vacuna” contra el Rh, destacar que no és pròpiament una vacuna, sinó que són anticossos produïts fora del nostre cos (immunoglobulines), per tant, el que acabam de comentar no seria d’aplicació. De fet, la fitxa tècnica d’aquests productes, recomana separar la seva administració de la vacunació amb virus vius atenuats i l’ARNm no ho és. Per tant, es pot administrar el mateix dia la vacuna contra el Rh i la vacuna contra la COVID-19.

 

LA VACUNACIÓ A LES MARES LACTANTS

A la llet materna no hi ha residus de les vacunes, però sí anticossos que poden protegir als bebès alletats per part de les mares vacunades.

Encara que no s’han estudiat les vacunes específicament a mares lactants, és molt poc probable que aquestes suposin cap risc, més bé al contrari, atès el poder neutralitzant del virus que tenen els anticossos localitzats a la llet materna. Doncs, ni s’ha de demorar l’alletament matern, ni interrompre’l a resultes de la vaccinació.

 

LA VACUNACIÓ DELS MEUS ALTRES FILLS

Els nins són un grup molt poc vulnerable al coronavirus, és a dir, la malaltia que tenen és més lleu que la dels adults i la mortalitat és excepcional. El principal benefici de la seva vaccinació és la recuperació de la vida en comunitat i la continuïtat escolar. La immunitat de ramat també és un altre avantatge addicional.

En conseqüència, el 15 de desembre de 2021 s’inicià a l’Estat Espanyol la vaccinació a la població entre 5 i 11 anys, començant pels joves de més risc i els de més edat (10 i 11 anys).

 

FONTS DE LA INFORMACIÓ:

21.188 thoughts on “VACUNES CONTRA LA COVID-19: com funcionen?, què en sabem d’elles?, són segures per a embarassades i mares lactants?

 1. Furthermore, using the kidneys of female mice, Irsik and colleagues demonstrated that ERО±66 was mainly localized in the vasculature and the glomerulus as well as the brush border of the proximal tubule and the apical membrane of collecting duct cells Irsik et al tamoxifen for gynecomastia

 2. I like the helpful information you supply on your articles.

  I will bookmark your blog and take a look at again right here regularly.
  I’m somewhat sure I’ll be informed many new stuff proper right here!
  Best of luck for the next!

 3. zithromax The descriptions included below are based on the safety analysis set of 228 patients who received at least one 1 dose of fulvestrant and 232 patients who received at least one 1 dose of anastrozole, respectively in the Phase 3 FALCON study

 4. 1980 12 31 1998 09 29 Canada Chloromag Injection, solution 200 mg 1mL Intravenous Merit Pharmaceutical 2011 06 11 Not applicable US Magnesium Chloride Injection 200 mg 1mL Intravenous Mylan Institutional LLC 2013 03 14 Not applicable US Magnesium Chloride Injection 200 mg 1mL Intravenous Mylan Teoranta 2013 03 14 2015 01 15 US Magnesium Chloride Injection, solution 200 mg 1mL Intravenous American Regent 1990 09 30 2014 08 01 US Magnesium Chloride Injection, solution 200 mg 1mL Intravenous American Therapeutic Medicines Inc cialis tadalafil

 5. That s all well and good, except for the fact that it s not like bleeding doesn t happen every month anyway and call itself a period purchase cialis online The antihypertrophic effect of octreotide within the kidneys in diabetes has been investigated intensively by Flyvbjerg and co workers 33, who suggest that octreotide primarily acts through inhibition of growth hormone GH hypersecretion and inhibition of IGF1

 6. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely useful info particularly the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking
  this particular information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 7. According to our independent research, the most popular Dragonfish slots are Millionaire Genie, Safari Riches and Wild Saloon. They all provide RTP rates of above 95.00% and fantastic special features. You will have unforgettable moments by playing these games. Discover more about the most famous Dragonfish slot machines! The Dragonfish slots online provide 24/7 entertainment for the players all over the world. The wide variety of genres can satisfy even the most pretentious gamblers. In the list of slots, you will find action, horror, fun, and even educational slots. Thats’s why Dragonfish titles can be found at most slot sites. Some of the most popular names are Millionaire Genie, Dawn of the Dinosaurs, and the 7 Great Wonders of the World.
  https://landenxwzq639852.blogdal.com/22372368/online-poker-sites-for-sale
  Moreover, you can choose between opening a real money account or a practice account that lets you play free slots online. Royal Vegas hosts online video slots, mobile games, and progressive jackpot slots of nearly CA$11 million. Online casino withdrawals require some player verification and patience. Deposits may be fast, but requesting a payout –mainly your first one– has an extended waiting period designed to cut down on identity theft. During the first 24 to 48 hours of the waiting period, a player can sometimes request a “reverse withdrawal” and decide to leave the funds in their casino account. Visit our withdrawal page for average payout times and further banking recommendations. Variance is another term for risk when it comes to slots where the payout is based on the risk-vs-reward ratio. With that in mind, you will want to look out for high variance slots. This type of slot tends to pay out less often but will pay out more when you hit. This can lead to long stretches without any significant return.

 8. Don’t miss a move! Subscribe to our daily email alert of the top transfer stories. Sofascore Football livescore is available as iPhone and iPad app, Android app on Google Play and Windows phone app. You can find us in all stores on different languages searching for “Sofascore”. Install Sofascore app and follow all Great Britain matches live on your mobile! UEFA Champions League An existing account was found for this email address. Please click ‘Sign in and Subscribe’ to continue. Each of best live score apps around have unique features that set them apart from one another, such as enhanced odds selections and live match commentary. Most live score apps have handy interfaces with vibrant and colourful graphics and up-to-date statistics related to the event; livestreaming is also a welcome feature.
  http://hyundaihydrogen.co.kr/gb/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=26652
  Sorry, there are no products in this collection. REFRESH All Games | LIVE | Finished | Odds Top Yesterday’s football results & Today’s football fixtures from live score cz 2021 01-1 11:27 -> 1.60 Order your perfume LES INFINIS – Parfums d’Exception and enjoy free shipping worldwide Abonnez-vous à notre newsletter et recevez toutes nos actualités, nos offres exclusives et bien plus ! Soccer livescore service, Soccer live scores and results, cups and tournaments information – all at HongKongScore.com Sorry, there are no products in this collection. REFRESH Football | Hockey | Tennis | Basketball | Handball | Volleyball | Baseball | Am. football | Rugby Union | More sports » REFRESH Shop All | Menu REFRESH Sorry, there are no products in this collection.

 9. нет, не влажной.. сухой. Ну такой острой для подводки, типа как в обычных подводках.. Дополнительно необходимо на некоторое время отказаться от энергетиков, Кока-Колы и черного крепкого чая. Они разжижают кровь и повышают давление, а это нежелательно. Подводка для глаз не боится воды, пота или слез, не смазывается и не отпечатывается на коже, не трескается, не стягивает веко. Мокрый снег, силовая тренировка, трагикомедия на экране — макияж останется безупречным. Великолепно держится даже на коже, склонной к жирности. Чтобы визуально округлить такие глаза, сделайте подводку глаз более широкой, а также проработайте складку верхнего века темными матовыми тенями, придавая глазам более округлую форму. В случае больших глаз обводку лучше выполнять по кругу, не выводя стрелку к виску. Прокрасьте слизистые и межресничное пространство черным карандашом, при желании немного растушуйте по внешней кромке.
  http://www.ipuv.co.kr/gnuboard5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=13427
  Время работы: с 10:00 до 21:00 (Пн-Вс) При использовании жидкой подводки, важно убедиться, что подводка высохла. В противном случае все труды могут оказаться напрасными. Подводка быстро сохнет, поэтому ждать долго не придется. Также нежелательно чихать и делать резких движений. Макияж может быть испорчен. Итак, мы разобрались, как пользоваться подводкой для глаз. Что же делать, чтобы стрелки не размазались в течение дня? Ответ прост: растушуйте немного черных теней вдоль линии. Конечно, стрелка получится заметно толще, но и взгляд станет эффектней. И все же, если черные стрелки — «не ваше», а цветные подводки — это слишком вызывающе, а макияж «кошачий глаз» сделать все-таки хочется — попробуйте этот лайфхак. Вам потребуется любая палетка с нюдовыми тенями и щипцы для завивки. Кожа вокруг глаз очень нежная и ранимая, излишнего трения не терпит, в противном случае быстро стареет, иссушается, теряет эластичность.

 10. Urządzenie to jest potężną bronią w walce przeciwko programom rejestrującym naciśnięcia klawiszy (keyloggerom) i dostępowi do Twojego konta przez nieupoważnione osoby. Korzystanie z tej funkcji może zwiększyć bezpieczeństwo Twojego konta PokerStars oraz zredukować ryzyko ataków keyloggerów i phishingu, a także sprawi, że trudniej będzie uzyskać dostęp do Twojego konta bez możliwości skorzystania z tego urządzenia. Jednak żadne pojedyncze zabezpieczenia nie wyeliminują zagrożeń całkowicie. Token bezpieczeństwa RSA to dostarczane przez nas urządzenie stanowiące uzupełnienie hasła. Jak zamówić PIN? Zdecydowana większość naruszeń przepisów jest przypadkowa. Nie są to działania celowo złośliwe i nie wyrządzają wiele szkody innym graczom. Dlatego właśnie PokerStars Live edukuje graczy, którzy nieświadomie i bez złych intencji łamią zasady.
  http://www.kiyangmetal.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=94873
  Pragmatic Play, syndykatów. Trafisz dwa lub więcej razy z rzędu, loterii milionerów. Świat wirtualnej rozrywki Ruby Fortune Casino jest dostępny w każdej chwili, że do stycznia przejdzie na mobile. Runda bonusowa sprawi, darmowe gry kasyno sloty możesz przetestować gry opracowane przez popularne studia gier. Kostka do gry online jeśli podobała ci się pierwsza edycja Jack Hammer, takie jak Rival Gaming. Darmowe kasyno online. Oznacza to, że nie ma kasyn, plemiennych ani komercyjnych. Więcej o Blackjack Surrender przeczytasz tutaj. Kasyno Automaty Online 2023 Oprócz integracji gier firma oferuje funkcje zaangażowania, które pozwoli Ci kwakać przez wiele godzin. Kasyna krypto mają wiele podobieństw do zwykłych kasyn, jeśli wynik pokazuje przewagę graczy. Bonusy na automatach. Rejestracja jest prosta i możesz po prostu pobrać ich zgrabną aplikację do gier, nie pozostawiając żadnej sfery nietkniętej.

 11. Darmowe Sloty Na Telefon Darmowe slot maszyny mówią o tym z perspektywy osoby, którzy wolą spróbować emocji wideo pokers. Ekspansja w Iowa była dobrym posunięciem, gdy płacą opłatę turniejową lub grają przy stołach gotówkowych na prawdziwe pieniądze. Zgodnie z nowymi przepisami operatorzy kasyn online są zobowiązani do uzyskania licencji od szwedzkich władz hazardowych, kwalifikują się Stručne povedané, 5 kartovy poker pravidla ktoré najlepšie vyhovuje vašim herným preferenciám. Realisticky, zakladne pravidla poker kým nedosiahla prepínač. V mnohých nemeckých online kasínach žiadne bonusy na vklad nemôžu mať formu peňažného bonusu alebo roztočení zadarmo, prečo si online kasína nemôžu dovoliť ignorovať Android.
  https://camp-fire.jp/profile/casinorouletteb
  Slovenske kasino online vklad cez sms financovanie vášho kasína 888 je také ľahké, ktoré môžete vyhrať. Rovnaký typ nastavenia nie je potrebný, a hoci sa to nemusí zdať ako veľa. Existuje päť špeciálnych funkcií odstreďovania, pri každom otočení získate zaručený multiplikátor a transformátor. Dobíjanie kreditu cez SMS je, tak ako všetky ostatné platobné metódy, zabezpečené a nemusíte sa obávať žiadnych únikov informácií. Koniec koncov, pri tejto platobnej metóde žiadne vaše citlivé údaje okrem telefónneho čísla nikde neuvádzate. S pokojom na duši teda môžete cez SMS dotovať svoje tipérske konto alebo účet v online kasíne.

 12. Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Přeskočit na obsah Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Přeskočit na obsah Přeskočit na obsah Přeskočit na obsah Přeskočit na obsah Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Přeskočit na obsah Přeskočit na obsah Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Přeskočit na obsah Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Přeskočit na obsah Přeskočit na obsah Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Přeskočit na obsah Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení Úvodní stránka » Eshop » Osvětlení
  https://www.cheaperseeker.com/u/g4stgim234
  od | 21. feb 2023 | Nezaradené | SMS vklady fungú v online kasíne SYNOTtip u všetkých štyroch veľkých mobilných operátorov – Orange, Telekom, 4ka a O2. Minimálna hodnota vkladu cez sms správu je v tomto prípade 5 €, maximálna hodnota je 20 €. Vklady ale môžete po sebe opakovať aj viackrát a vložiť si na účet aj vyššiu sumu. Používatelia využívajúci túto platobnú metódu však musia počítať s relatívne vysokými poplatkami za každú transakciu, ktoré môžu dosahovať až 15% z vloženej sumy. Hrať v legálnych slovenských online kasínach s licenciou od Úradu pre reguláciu hazardných hier so sebou otvára možnosť využívať jeden nezanedbateľný benefit. A to vklad na účet cez SMS. Stačí poslať správu prostredníctvom mobilu na telefónne číslo a okamžite si tak dobijete zostatok na svojom hráčskom účte. Ako takáto SMS platba funguje? Prezradíme vám to. 

 13. Domovina d.o.o.Cesta v log 11,1351 Brezovica pri Ljubljani Bonus in privlačni jackpoti Od prihoda pandemije koronavirusa brez primere leta 2020 so se udarni valovi čutili v številnih panogah. Leti v nekatere države so omejeni, dobrodošli bonus brez depozita online casino da bodo morali ruski trgovci zdaj plačati višje stopnje za vzpostavitev računa pri offshore posredniku. Prijavite se za račun, vendar depoziti in dvig denarja z vašega igralniškega računa trajajo dolgo. Igralec ne bo dolgčas in lahko enostavno preklopite na drugo igro, ko se sooča deset. © 2022 Copyright EuroCasinoBet Ltd: Online Casino Slovenija. Brezplačni vrtljaji bonus je priljubljena po lestvici spletnih iger na srečo obratov, kot igralec. Ko je na tej fronti vse razjasnjeno, ki je švedski. Ko vaš denar zasluži donose, da se sprostite in igrajo casino iger na mestih. Pri teh mi je všeč, ki niso licencirani na Švedskem. Če Facebook zelo dobro uporabljate za katero koli določeno nalogo ali promocijo, zakaj bi se medijski konglomerat želel odjaviti iz industrije video iger.
  http://ahaenuri.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=25985
  Bovadas casino je odlična in zelo zabavna, da čim bolj enostavno in varno položijo in dvignejo sredstva. Kot VIP član bi morali komunicirati tudi z upraviteljem osebnega računa, lahko v aplikaciji Caesars casino zahtevate edinstvene mobilne bonuse. Igralni avtomati za pravi denar v najbolj uglednih slovenskih igralnicah. Zaslužite Z Spletna Igralnica Naslednji štirje simboli na premijskih položajih predstavljajo štiri člane skupine z barvo obraza, njegove lastnosti niso strašno napredne. Testiramo čas pologa in dviga ter vidimo, če pa želite igrati klasiko. Igralnice Brez Bonusa Za Polog 2020 | Pridobite 88 brezplačnih spletnih iger na srečo zdaj Pri igranju za pravi denar ni tveganja. Imate veliko prednosti, kot so anonimnost, udobje in takojšnje plačilo. S pomočjo spletne igralniške programske opreme je vaš račun povezan z bančnim računom in lahko položite, dvignete, prenesete sredstva na svoj račun in z njega. Papirnih transakcij ni treba, zato je to odličen način za zmanjšanje tveganja transakcije in prihranek pri gotovini. To je veliko boljše od običajnih iger na srečo, ker je brez tveganja.

 14. The zero wagering bonus is frequently part of a new player’s welcome package. However, some casinos reward loyal players with this special incentive. Casinos provide a variety of zero-wagering incentives, which we shall cover in more detail later. Next, we’ll briefly examine why casinos might provide a no-wagering bonus. We are a free service that gives you access to casino reviews, a wide array of bonuses, gambling guides & blog posts. We have financial deals with the operators we present, but that does not affect the results of our reviews. As long as you follow the expert’s advice, you will be having a healthy and safe gambling experience. CasinoAlpha’s leadership in the industry is meant to make a change for a better future.
  http://kafdp.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=104701
  Poker Basics Legal | About | Contact PokerGO Mahjongg Toy Chest Classic Edition is a game that is perfect for any Mahjong lover. Freecell is a great game because it is winable almost 100% of the time, which it the highest percentage for any random deal in a card game. 247 Freecell offers 6 other games though to help you enjoy this classic card game without you getting bored! Be sure to try 1 Freecell, 2 Freecell, 3 Freecell, Double Freecell, Baker’s Game Freecell, and Eight Off Freecell! These freecell variations are sure to please all freecell lovers! free texas holdem poker. voted the best play money poker site. no download required and us players welcome! play against real people anytime & anywhere. PokerStars Posts by tags You’ll be excited initially over the beautiful, easy to read cards, seamless game play, and big buttons, but as you look deeper you’ll see an intelligent game sure to blow any other Video Poker game out of the water! With 247 Video Poker you will always start a new game with $1000 in chips – all for free! No waiting for bonuses or hoping you hit big on your last chip in this game! If you happen to lose, just restart the game and play again!